Partnerzy

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy szybko i sprawnie

Firma Strobud-Prefabrykacja jako prężnie rozwijająca się firma z wysokim potencjałem na rynku w Polsce i Europie w październiku 2020 r. otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” na realizację projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie uruchomienia produkcji innowacyjnych prefabrykowanych płyt stropowych”.

 

Całkowity koszt projektu wynosi 17.275.000,00 zł, kwota dofinansowanie wynosi 7.452.500,00 zł.

 

Przedmiotem projektu jest otwarcie nowego zakładu przez firmę Strobud-Prefabrykacja Sp. z o.o. umożliwiając wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych na nasze zlecenie spółce Excento (spółka celowa Politechniki Gdańskiej). Wynikiem jest innowacja na skalę międzynarodową, produkt w postaci Żelbetowej Płyty Szalunkowej typu Filigran z wbudowaną wkładką styropianową. Płyta stropowa zawierającą bezpośrednio wbudowany w strop specjalnie wyprofilowany kanał kablowy (zgłoszony wzór użytkowy najwyższej klasy A nr 128635), co eliminuje tradycyjne prowadzenie przewodów w ścianach (brak konieczności bruzdowania) lub w sufitach podwieszanych. W efekcie nowy produkt jako pierwsza płyta stropowa na rynku posiada możliwość umieszczenia bezpośrednio w stropie np. kabli światłowodowych czy elementów automatyki budynkowej. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia przyśpieszenia prac budowlanych oraz rozwiązuje problem konieczności umieszczania okablowania w ścianach lub sufitach podwieszanych.

 

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczął się w dniu 01.10.2020 r. i kończy 31.12.2022 r.
Spółka zobowiązana jest do zapewnienia trwałości projektu przez 3 lata od daty zakończenia projektu.