ŻELBETOWE PREFABRYKATY BUDOWLANE

Elementy klatek schodowych

 • prefabrykowane biegi schodowe
 • belki spocznikowe
 • spoczniki

Wykonujemy prefabrykowane biegi schodowe, które mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym oraz obiektach użyteczności publicznej czy w obiektach przemysłowych. Głównymi zaletami zastosowania gotowych biegów schodowych niewątpliwie są:


 • skrócenie czasu prac budowlanych
 • łatwy montaż
 • estetyczne wykonanie
 • wysoka trwałość
 • redukcja hałasu

OPIS PRODUKTU:


Biegi schodowe są elementami konstrukcyjnymi, montowanymi w klatkach schodowych i umożliwiającymi komunikację w pionie. Zależnie od przyjętych schematów statycznych, obciążenia przekazywane są bezpośrednio na ściany klatek schodowych lub pośrednio poprzez podesty. W celu ochrony przed odgłosem kroków, biegi i podesty mogą być izolowane od konstrukcji poprzez podkładki elastomerowe.


OFERTA:


Firma STROBUD- PREFABRYKACJA oferuje prefabrykowane elementy klatek schodowych, takie jak: biegi proste, biegi z płytą spocznikową, biegi z dwiema płytami spocznikowymi, a także podesty. Podesty mogą być wykonywane jako w pełni prefabrykowane lub w technologii filigran. Wyżej wymienione elementy wykonujemy według zamówienia, tj. zgodnie z wymogami architekta oraz zgodnie z zakładaną w projekcie geometrią i zbrojeniem.


ZALETY:


 • szybka realizacja na budowie
 • wysoka jakość elementów
 • eliminacja skomplikowanego, czasochłonnego szalowania i zbrojenia na budowie oraz rozszalowania
 • zapewnienie komunikacji w czasie wznoszenia konstrukcji
 • dolna powierzchnia niewymagająca tynkowania (nadaje się do malowania)

ZAKRES STOSOWANIA PREFABRYKOWANYCH BIEGÓW SCHODOWYCH:


 • budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne
 • budownictwo użyteczności publicznej, np. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty sportowe
 • budownictwo przemysłowe
 • budownictwo usługowe, hotele