ŻELBETOWE PREFABRYKATY BUDOWLANE

Stropy filigran

System wykonywania zespolonych stropów żelbetowych z zastosowaniem prefabrykatów w postaci Żelbetowych Płyt Szalunkowych. Ideą systemu jest połączenie najlepszych cech technologii monolitycznej i prefabrykowanej.


OPIS PRODUKTU:


Stropy zespolone składają się z części prefabrykowanej w postaci Żelbetowych Płyt Szalunkowych oraz monolitycznej warstwy betonu wylewanego na budowie. Żelbetowe Płyty Szalunkowe stanowią prefabrykaty betonowe grubości ok. 5cm z zatopionym zbrojeniem głównym (przęsłowym) i stalowymi dźwigarkami kratowymi. Obie warstwy stropu współpracują ze sobą poprzez szorstką powierzchnię prefabrykatów oraz przy pomocy przestrzennych stalowych dźwigarków kratowych przenoszących siły rozwarstwiające w płaszczyźnie zespolenia. Stropy zabezpieczone są przed „klawiszowaniem” poprzez zazbrojenie styków prefabrykatów oraz dzięki monolitycznej warstwie nadbetonu.


ZALETY:


 • wysoka wydajność montażu,
 • eliminacja prac szalunkowych,
 • uproszczenie prac zbrojarskich,
 • eliminacja tynków, dzięki gładkiej powierzchni dolnej prefabrykatu,
 • możliwość prowadzenia instalacji (elektrycznych i innych) wewnątrz konstrukcji.
 • dowolność kształtu (łuki, wycięcia, otwory) i wartości obciążeń zewnętrznych
 • możliwość wykonywania w stropach belek ukrytych

ZASTOSOWANIE:


 • budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne
 • budownictwo użyteczności publicznej, np. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty sportowe
 • budownictwo przemysłowe
 • budownictwo usługowe, hotele

DANE TECHNICZNE:


Wymiary prefabrykatów określone są przez gabaryty formy, w której są produkowane, jak również ograniczenia w transporcie. Maksymalna szerokość pojedynczego elementu wynosi 2,50m , długość- 12m. Nie istnieją ograniczenia ze strony producenta odnośnie kształtu płyt, jest on projektowany w zależności od rzutu kondygnacji obiektu.

Podstawowa grubość Żelbetowych Płyt Szalunkowych wynosi ok.5cm, w przypadkach uzasadnionych (np. zwiększenie grubości otuliny) grubość prefabrykatów może zostać powiększona.

Całkowita grubość stropu zespolonego nie może być mniejsza od 10cm ze względu na wysokość minimalną stosowanych dźwigarków kratowych (7cm). Ciężar własny prefabrykatów przy grubości 5cm wynosi ok.125kg/m2.