Balkony

Płyty balkonowe ze względu na usytuowanie, tj. na zewnątrz budynku, narażone są na zmienne warunki atmosferyczne, dlatego bardzo istotna jest wysoka jakość elementów żelbetowych płyt balkonowych, jak też pozostałych warstw wykończeniowych. Połączenia płyt balkonowych – w szczególności wspornikowych – z konstrukcją budynku powoduje powstanie mostka termicznego, który możemy eliminować poprzez zastosowanie systemowych łączników termoizolacyjnych wraz z wkładką termoizolacyjną typu Isokorb.

Zalety:

  • wysoka jakość elementów,
  • szybkość realizacji, oszczędność czasu
  • wysoka trwałość elementów w odpowiedniej klasie mrozoodporności i wodoszczelności
  • eliminacja skomplikowanych robót szalunkowych i zbrojarskich na wysokości