Płyty drogowe

Płyty drogowe betonowe przeznaczone są do stosowania w wykonawstwie tymczasowych nawierzchni drogowych, takich jak drogi montażowe na placach budów, dojazdy do wszelkich budowli płyty betonowe – drogowe mają szerokie zastosowanie w budownictwie. Przeznaczone są do stosowania m.in. w wykonawstwie tymczasowych nawierzchni drogowych, takich jak drogi montażowe na placach budów, dojazdy do wszelkich budowli, placów manewrowych, placów składowych oraz parkingów.

Zalety:

  • wysoka wytrzymałość
  • odporność na warunki atmosferyczne
  • szybki montaż i demontaż