Ścianki oporowe

Prefabrykowane ścianki oporowe typu ‘”L” mogą być zastosowane do budowy wiat, ramp, przejść, wjazdów, kanałów i tuneli technicznych, umocnień gruntów, wałów przeciwpowodziowych, stabilizacji i umocnienia skarp i uskoków ziemnych jak i element małej architektury krajobrazu.

Zalety:

  • szybki montaż
  • wysoka funkcjonalność
  • odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne