Spoczniki

Prefabrykowane biegi schodowe i spoczniki są elementami konstrukcyjnymi, montowanymi w klatkach schodowych i umożliwiającymi komunikację w pionie. Zależnie od przyjętych schematów statycznych, obciążenia przekazywane są bezpośrednio na ściany klatek schodowych lub pośrednio poprzez podesty. W celu ochrony przed odgłosem kroków, biegi i podesty mogą być izolowane od konstrukcji poprzez podkładki elastomerowe.

Zalety:

  • szybka realizacja na budowie
  • wysoka jakość elementów
  • eliminacja skomplikowanego, czasochłonnego szalowania i zbrojenia na budowie oraz rozszalowania
  • zapewnienie komunikacji w czasie wznoszenia konstrukcji
  • dolna powierzchnia niewymagająca tynkowania (nadaje się do malowania)